Phục hồi dữ liệu ổ cứng IIFREECOM Bad – 20.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của a.Hùng – 01668966698. Ổ cứng vẫn nhận nhưng chậm, không truy suất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ổ cứng trong 1 ngày. Ngày 20/9 đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

hùng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng IIFREECOM Bad – 20.9
Rate this post

Comments

comments