Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB lỗi cơ – 10.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB của a.Thịnh – 0976054719. Ổ cứng cắm vào không nhận. sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 10/10 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

A Thịnh

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB lỗi cơ – 10.10
Rate this post

Comments

comments