Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor chết cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/11/2015 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho a Mùi ( Tuyên Quang): ổ cứng Maxtor 40GB, chết cơ.

Maxtor

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Maxtor chết cơ.
Rate this post

Comments

comments