Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy laptop mất dữ liệu – 10.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng máy laptop Lenovo 500GB của chị Phương – 0979390816. Ổ cứng mất dữ liệu ổ E do xóa nhầm. Sau khi kiểm tra tình trạng, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày, đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

lap top

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy laptop mất dữ liệu – 10.8
Rate this post

Comments

comments