Phục hồi dữ liệu ổ cứng saegate mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 8/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Hiếu (0984895478). Loại thiết bị: ổ cứng saegate, dung lượng 250GB. Tình trạng: Mất dữ liệu.

A-Hiếu-700x525

Phục hồi dữ liệu ổ cứng saegate mất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments