Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 160GB bad sector

Thu Huong Nguyễn

Ngaỳ 26/1/2016 a Hưng (0913xx4434) đến trung tâm yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 160GB. Ổ cứng bj bad sector. kĩ thuật cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 29/1 đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

phuc-hoi-dư-lieu-o-cung-samsung160

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 160GB bad sector
Rate this post

Comments

comments