Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 160GB hỏng cơ – 6.5

Thu Huong Nguyễn

Ngày 05/5/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 160GB của a.Hải – 0912413080. Ổ cứng được a.Hải mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, kết luận ổ cứng bị hỏng cơ. Tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 6/5/đã khôi phục dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

A Hải

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 160GB hỏng cơ – 6.5
Rate this post

Comments

comments