Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB lỗi cơ – 5/3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/3/2016 cuumaytinh chi nhánh Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận, qua kiểm tra xác đinh ổ bị lỗi cơ. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 5/3 đã khôi phục dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

ss80GB

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB lỗi cơ – 5/3
Rate this post

Comments

comments