Ngày 27/2/2016 chi nhánh Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 500GB cho chị Trang – 01659658310. Ổ cứng đang dùng thì bị mất điện đột ngột dẫn đến không nhận. Kĩ thuật kiểm tra, kết luận ổ cứng bị hỏng cơ. Tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 29/2. toàn bộ dữ liệu vừa khôi phục được bàn giao cho khách hàng.

cuu-du-liêu-o-cung-samsung