Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 1TB lỗi cơ – 15.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 1TB của chị Thảo Hương – 0983446666. Ổ cứng của chị Hương được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, xác đinh ổ bị lỗi cơ. Chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 15/6 đã khôi phục dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

c Thảo Hương

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 1TB lỗi cơ – 15.6
Rate this post

Comments

comments