Ngày 27/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng của a. Hiển – 0964802654. Ổ cứng samsung 500GB được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc . Tiến hành phục hồi dữ liệu ổ cứng trong 2 ngày. Ngày 29/6 đã cứu dữ liệu toàn bộ và bàn giao trả khách hàng.

 

cuu-du-liêu-o-cung-samsung