Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 250GB, không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/10/2015, phục hồi dữ liệu cho bạn Thanh (0948120345), ổ cứng samsung 250GB, cắm vào case không nhận. Sau khi kết luận ổ cứng bị lỗi đầu đọc, cuumaytinh đã tiến hành xử lý và ổ cứng đã được khôi phục dữ liệu hoàn toàn, sau 1 ngày.

Bạn Thanh

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 250GB, không nhận.
Rate this post

Comments

comments