Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320GB không nhận – 21/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/1/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320GB của a,Vũ (0976786585). ổ cứng bật lên không nhận. Kĩ thuật kiểm tra, kết luận ổ bị lỗi cơ. Tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 20/1 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn.khách đến kiểm tra và để lại ổ copy. 21.1 bàn giao dữ liệu.

phuc-hoi-dư-lieu-o-cung-sámung320Gb

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320GB không nhận – 21/1
Rate this post

Comments

comments