Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320GB lỗi đầu đọc – 22.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320GB của a.DŨng – 0948439229. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 22/10/2016 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

dũng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320GB lỗi đầu đọc – 22.10
Rate this post

Comments

comments