Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320GB lỗi Frimware

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/1/2016, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320GB của a.Thực( 0974728583), Ổ cứng bị lỗi Friwware. Kỹ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 12/1, phục hồi dữ liệu 100%. Ngày 13/1 bàn giao dữ liệu/

Thực

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320GB lỗi Frimware
Rate this post

Comments

comments