Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB lỗi cơ -18.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận một bưu phẩm được gửi từ Hà Giang với mong muốn phục hồi dữ liệu ổ cứng. Bên trong bưu phẩm là 1 HDD samsung 250GB không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Bên trong là dữ liệu kế toán nhiều năm của khách hàng. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 18/6 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ và gửi về Hà Giang theo đúng yêu cầu của khách hàng.

HG

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB lỗi cơ -18.6
Rate this post

Comments

comments