Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB lỗi cơ – 29.6

Thu Huong Nguyễn

Cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 80GB của a.ĐỊnh – 0966552055. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Chúng tôi kiểm tra và xác định ổ bị lỗi cơ. Tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày, toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao trả khách hàng.

a Định

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB lỗi cơ – 29.6
Rate this post

Comments

comments