Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB lỗi cơ – 6.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB của khách hàng Quảng Bình – 0985511808. Ổ cứng được gửi đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày.  Ngày 6/10 đã khôi phục dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

MT Hiệp Phước

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB lỗi cơ – 6.10
Rate this post

Comments

comments