Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung: Cháy mạch, hỏng cơ.

Cường Mạnh

• Ngày 25/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Hiếu (0976841991). ổ cứng samsung, dung lượng 80GB. Tình trạng: Cháy mạch, hỏng cơ.

AH

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung: Cháy mạch, hỏng cơ.
Rate this post

Comments

comments