Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung, lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 10/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho e.Dũng (0975975256). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

E-DÅ©ng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung, lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments