Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung, lỗi đầu đọc.

Cường Mạnh

• Ngày 26/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Cường (0912998879). ổ cứng samsung, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

AC

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung, lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments