Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung,lỗi đầu đọc cho a.Tiến.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 12/10/2015, phục hồi dữ liệu cho a. Tiến (0989437461). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc

A-Tiến

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung,lỗi đầu đọc cho a.Tiến.
Rate this post

Comments

comments