Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1,5TB mất phân vùng – 28.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/5/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1,5TB của a .Cương – 0911489981. Ổ cứng bị mất phân vùng. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 26/7 dữ liệu được lấy lại đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

A Cương1

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1,5TB mất phân vùng – 28.7
Rate this post

Comments

comments