Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 160GB Bad sector – 5.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của a.Khánh – 0989099079. Ổ cứng seagate 160GB lúc nhận lúc không, treo và xuất hiện màn hình xanh.Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad sector. Vì khách hàng đang cần dữ liệu gấp  nên chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày đã phục hồi dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Khánh

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 160GB Bad sector – 5.8
Rate this post

Comments

comments