Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1TB mất phân vùng – 29.3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/03/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1TB của bạn Dũng – 0976188598. Ổ cứng lỗi, mất phân vùng. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Đến ngày 29/3 đã khôi phục dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

E Dũng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1TB mất phân vùng – 29.3
Rate this post

Comments

comments