Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB không nhận- 14.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 250GGB của a.Đông – 0989509113. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. sau khi kiểm tra, chúng tôi tiến hành phục hồi dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 13/6 đã lấy lại dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Đông

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB không nhận- 14.6
Rate this post

Comments

comments