Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 2TB lỗi đầu đọc – 23.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 2TB của a.Bình – 0979718099. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 24/9 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao  trả khách hàng.

a Bình

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 2TB lỗi đầu đọc – 23.9
Rate this post

Comments

comments