Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB gộp ổ – 16.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của a.Tuấn Nam – 0912442550. Ổ cứng cài Win lỗi dẫn đến gộp ổ, sau đó khách hàng có ghi đè 1 phần dữ liệu. Kỹ thuật đã mất 1 ngày để cứu dữ liệu khách yêu cầu. Ngày 16/7 khách hàng đến kiểm tra và copy dữ liệu

Nam

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB gộp ổ – 16.7
Rate this post

Comments

comments