Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB lỗi cơ – 12.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB của a.Hoan – 0977256999. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 12/10/2016 đã khôi phục dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Hoan

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB lỗi cơ – 12.10
Rate this post

Comments

comments