Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB lỗi đầu từ – 8.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của a.Nam – 0985585499. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 28/8 đã khôi phục dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

A Nam

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB lỗi đầu từ – 8.9
Rate this post

Comments

comments