Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB mất dữ liệu – 19.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500Gb của a.Hiếu – 0982540201. Ổ cứng cài win lỗi dẫn đến mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 19/9 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

a Hiếu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB mất dữ liệu – 19.9
Rate this post

Comments

comments