Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB mất dữ liệu – 3.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu của khách hàng -094245881. Ổ cứng seagate 500GB, format nhầm mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 3/8/2016 đã khôi phục hoàn toàn dữ liệu khách yêu cầu.

Long

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500GB mất dữ liệu – 3.8
Rate this post

Comments

comments