Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 250GB mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/2/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 250GB của bạn Hoàng (0928081X01). Ổ cứng của bạn bị format nhầm dẫn đến mất dữ liệu. Kĩ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu ngay, đến cuối ngày đã lấy lại dữ liệu toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

Seagate250

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 250GB mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments