Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate Box 1TB bó cơ – 18.3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 04/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate Box 1TB cho a.Thao – 0943838188. Ổ cứng bị rơi dẫn đến bó cơ. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 6/3 đã lấy lại toàn bộ dữ liệu. NHưng vì khách hàng đi công tác nên ngày 18.3 a mới qua kiểm tra và copy dữ liệu.

A Thao

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate Box 1TB bó cơ – 18.3
Rate this post

Comments

comments