Phục hồi dữ liệu ổ cứng SEAGATE HP 500GB bad sector, ngày 18/11

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/11/2015, phục hồi dữ liệu ổ cứng cho a. Tuấn Anh (0936448599). Ổ cứng seagate 500GB, bad sector.

A Tuấn Anh

Phục hồi dữ liệu ổ cứng SEAGATE HP 500GB bad sector, ngày 18/11
Rate this post

Comments

comments