Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate không nhận, cơ không quay.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/11/2015, phục hồi dữ liệu ổ cứng cho Mr.Mining (0948215898): ổ cứng seagate 80GB, không nhận ổ cứng, cơ không quay.

Ming

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate không nhận, cơ không quay.
Rate this post

Comments

comments