Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/1/2016, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 250Gb của a. Hùng ( Lào Cai) . Ổ cứng bị chết cơ do ngắt điện đột ngột. Kĩ thuật phục hồi dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 25/1/2016 dữ liệu được gửi về cho khách hàng.

Seagate250

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments