Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate, lỗi không nhận ổ cứng

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 08/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Thọ (0986316339). Loại thiết bị: ổ cứng seagate, dung lượng 500GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

A-Thọ-700x525

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate, lỗi không nhận ổ cứng
Rate this post

Comments

comments