Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

 Ngày 7/3/2016 chi nhánh Vũ Phạm Hàm tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate Box 1TB cho a.Hiếu 0915110986. Ổ cứng mất dữ liệu do xóa nhầm. Dữ liệu được khôi phục và bàn giao sau 1 ngày

HD

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments