Phục hồi dữ liệu ổ cứng Segatae 500GB mất phân vùng- 26.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500Gb của a.Tú – 0903456730. Ổ cứng đang hoạt động thì bị mất điện đột ngột, dẫn đến lỗi mất phân vùng dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày.Toàn bộ dữ liệu được phục hồi đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

A Tú

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Segatae 500GB mất phân vùng- 26.9
Rate this post

Comments

comments