Phục hồi dữ liệu Ổ cứng SSD bị format Ghi đè dữ liệu 14.11

Thu Huong Nguyễn

Ngày 14/11/2015, phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng (0917408585). Ổ cứng SSD 256GB, format cài nhầm Os, đã đè 10GB 

Cuumaytinh xử lý trong 1 ngày và đã lấy được 100% dữ liệu.

Ảnh chụp phiếu nhận thiết bị cứu dữ liệu:

A Việt

Phục hồi dữ liệu Ổ cứng SSD bị format Ghi đè dữ liệu 14.11
Rate this post

Comments

comments