Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB recovery mất dữ liệu – 21.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB của a.Thuận – 0978966233. Ổ cứng bị recovery dẫn đến gộp ổ. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày, Chiều cùng ngày, đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Thuận

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB recovery mất dữ liệu – 21.10
Rate this post

Comments

comments