Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hỏng đầu từ – 21.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận 1 bưu phẩm được chuyển từ Tuyên Quang với mong muốn phục hồi dữ liệu ổ cứng. Bên trong bưu phẩm là 1 HDD Toshiba 500GB không nhận. Sau khi tiếp nhận bưu phẩm, chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị hỏng đầu từ. Kỹ thuật cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 21/6 đã khôi phục dữ liệu đầy đủ và gửi về Tuyên Quang theo đúng yêu cầu của khách hàng.

toshiba 1t 2.5

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hỏng đầu từ – 21.6
Rate this post

Comments

comments