Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba Box 2.5, bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/11/2015, phục hồi dữ liệu ổ cứng cho a. Tuấn Anh (0947790944). Ổ cứng Toshiba box 2.0, lỗi bad sector. 

A Tuấn Anh1

Comments

comments