Tổng hợp một số khách hàng tiêu biểu phục hồi dữ liệu ổ cứng thành công tuần 04/12/2021.

Lấy dữ liệu ổ cứng ngày 23/12/2021

Anh Hà – 0387xxx836. Ổ cứng Seagate dung lượng 1TB có S/N: ZN177B7K của anh Hà trong tình trạng không nhận trong máy tính. Tiến hành kiểm tra sau đó kĩ thuật bắt tay luôn vào xử lý cho khách.

Anh Nguyên -0964xxx296. Ổ cứng Hitachi dung lượng 1TB có S/N: D81LZ4HS của anh Nguyên trong tình trạng vẫn nhận nhưng không truy xuất được dữ liệu. KĨ thuật kiểm tra sơ bộ, xác định ổ cứng bad, tiến hành xử lý và bàn giao dữ liệu sau 1 ngày.

Lay du lieu o cung Seagate 1TB khong nhan 23.12.2021
Lay du lieu o cung Hitachi 1TB bad 23.12.2021

 

Cứu dữ liệu ổ cứng ngày 24/12/2021.

Anh Minh – 0947xxx383. Ổ cứng Seagate dung lượng 2TB có S/N: Z240SA6H của anh Minh trong tình trạng format nhầm mất dữ liệu. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra sau đó tiến hành xử lý luôn cho khách.

Anh Dũng – 0943xxx615. Ổ cứng Toshiba dung lượng 500GB có S/N: 56VNTK2NTQ0D của anh Dũng được gửi chuyển phát từ Thanh Hóa đến trong tình trạng không nhận. Tiến hành kiểm tra, xác định ổ cứng lỗi đầu đọc và ngay sau đó bắt tay vào xử lý cho khách.

Cuu du lieu o cung Seagate 2TB format 24.12.2021
Cuu du lieu o cung Toshiba 500GB loi dau doc tai Thanh Hoa 24.12.2021

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng ngày 25/12/2021.

Anh Bách – 0987xxx686. Ổ cứng Seagate dung lượng 1TB có S/N: NA9TH4TB của anh Bách trong tình trạng không nhận trong máy tính. Sau khi kiểm tra sơ bộ, kỹ thuật xác định ổ lỗi đầu đọc. Tiến hành xử lý và bàn giao dữ liệu sau 2 ngày.

Anh Thiểm – 0986xxx568. Ổ cứng WD dung lượng 500GB có S/N: WCC2E0908039 của anh Thiểm trong tình trạng không nhận, kêu lạch cạch. Tiến hành kiểm tra, kỹ thuật xác định ổ cứng lỗi cơ và sau đó bắt tay vào phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách.

Khoi phuc du lieu o cung Seagate 1TB loi dau doc 25.12.2021
Khoi phuc du lieu o cung WD 500GB loi co 25.12.2021

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 27/12/2021.

Anh Vũ – 0979xxx310. Ổ cứng Seagate dung lượng 6TB có S/N: ZCT3M9G6 của anh Vũ trong tình trạng format nhầm mất dữ liệu. Tiến hành kiểm tra sau đó đã bắt tay luôn vào xử lý cho khách hàng.

Phuc hoi du lieu o cung Seagate 6TB format 27.12.2021

 

Lấy dữ liệu ổ cứng ngày 28/12/2021.

Anh Chinh – 0913xxx286. Ổ cứng WD dung lượng 1TB có S/N: WCC6Y1CS78U6 của anh Chinh trong tình trạng không nhận trong máy tính. Kỹ thuật kiểm tra sơ bộ, xác định ổ cứng lỗi đầu đọc và ngay sau đó bắt tay luôn vào xử lý ổ cứng cho khách.

Lay du lieu o cung WD 1TB loi dau doc 28.12.2021

 

Cứu dữ liệu ổ cứng ngày 29/12/2021.

Anh Long – 0969xxx086. Ổ cứng Samsung dung lượng 320GB có S/N: S17AJ9CSA15618 của anh Long trong tình trạng không nhận trong máy tính. Kĩ thuật tiến hành kiểm tra và sau đó xử lý, bàn giao dữ liệu sau 1 ngày.

Cuu du lieu o cung Samsung 320GB khong nhan 29.12.2021

 

Khôi phục dữ liệu ổ cứng ngày 30/12/2021.

Anh Việt – 0917xxx438. Ổ cứng Seagate dung lượng 1TB có S/N: Z9AF8RWX của anh Việt trong tình trạng xóa nhầm mất dữ liệu. Kĩ thuật tiến hành kiểm tra và ngay sau đó đã bắt tay luôn vào phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách.

Khoi phuc du lieu o cung Seagate 1TB mat du lieu 30.12.2021

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 31/12/2021

Chị Trang – 0822xxx806. Ổ cứng SSD M2 dung lượng 128GB có S/N: 002426153384 của chị Trang trong tình trạng không nhận trong máy tính. Tiến hành kiểm tra sơ bộ và ngay sau đó kĩ thuật đã bắt tay vào xử lý ổ cứng cho khách để bàn giao sau 1 ngày.

Phuc hoi du lieu o cung SSD M2 128GB khong nhan 31.12.2021

 

Trung tâm khôi phục dữ liệu Bách Khoa – Cuumaytinh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ !!