Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 160GB bad – 4.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 3/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 160GB của bạn Long – 01697633469. Ổ cứng vẫn nhận nhưng chập chờn, chậm và treo liên tục. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 4/8 đã khôi phục dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

WD 320gb 3.5

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 160GB bad – 4.8
Rate this post

Comments

comments