Phục hồi dữ liệu ổ cứng western chết cơ.

Cường Mạnh

l• Ngày 24/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho A. Long ( Thanh Hóa), ổ cứng western 320GB. Tình trạng: chết cơ.

WD 320gb 3.5

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western chết cơ.
Rate this post

Comments

comments