Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 1TB bad

Thu Huong Nguyễn

Ngày 8/12/2015 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 1TB của a.Điệp (0984709839). Ổ cứng bad nặng. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày, do lượng dữ liệu quá lớn. Ngày 12/1 a Điệp mới đến copy, ngày 14/1 bàn giao dữ liệu

Điệp

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 1TB bad
Rate this post

Comments

comments