Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 1TB lỗi đầu đọc – 19.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng WD 1TB của khách hàng Ngọc Anh – 0912122980. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 19/10 đã khôi phục dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

NA

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 1TB lỗi đầu đọc – 19.10
Rate this post

Comments

comments