Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB Bad – 21.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB của a.Tùng –  0904252588. Ổ cứng nhận chập chờn do Bad nặng. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 21/9 đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

WD 320gb 3.5

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB Bad – 21.9
Rate this post

Comments

comments